Dodatki do silników diesla

A.

Dodatek zwiększający liczbę cetanową

- liczba cetanowa to jedna z podstawowych wartości charakteryzujących jakość oleju napędowego. Zwiększa moc i moment obrotowy silnika. Usprawnia proces zapłonu paliwa i spalania w cylindrach.
C.

Środki smarne

- ze względów ekologicznych w paliwach obniża się zawartość siarki i ciężkich frakcji węglowodorowych. Brak tych związków obniża właściwości smarne paliwa co wymusza użycie dodatków smarnościowych. Tworzą cienki film na powierzchniach metalowych silnika, obniżając współczynnik tarcia.
E.

Depresatory

oleje napędowe zawierają związki parafiny, które w niskich temperaturach mają tendencje do tworzenia kryształów, co może powodować zatykanie się przewodów paliwowych i filtrów. Depresatory mają za zadanie przeciwdziałać tworzeniu się ciał stałych w paliwie lub zmniejszać ich wielkości.
G.

Przeciwutleniacze

- jedną z głównych przyczyn niestabilności paliw są zachodzące w nich procesy utleniania. Takie zjawisko przyczynia się do degradacji i starzenia oleju napędowego. Dlatego stosujemy antyoksydanty, które blokują zachodzenie tego typu reakcji.
B.

Detergenty

- paliwo oraz oleje silnikowe mogą tworzyć nagary i osady w silniku szczególnie w miejscach narażonych na wysokie temperatury. Dodatki detergentowe czyszczą silnik od wewnątrz i mają za zadanie nie dopuścić do ponownego osadzenia się ubocznych produktów spalania.
D.

Płynne katalizatory

- wiele nowych konstrukcji w silnikach Diesla jest wyposażona w filtr cząstek stałych DPF, który obniżają ilość zanieczyszczeń w spalinach. Filtry te często ulegają zablokowaniu, co wiąże się z zaburzeniem pracy silnika. Aby przeciwdziałać takiemu zjawisku, stosuje się katalizatory utleniania sadzy, które wypalają zanieczyszczenia zgromadzone w całym układzie wydechowym.
F.

Inhibitory korozji

- większość instalacji w układach paliwowych jest wykonana ze stali, która jest narażona na korozję. Dla tego stosuje się inhibitory, wchodzące w reakcje z powierzchnią metalu tworząc na niej barierę ochronną, przeciwdziałającą oddziaływaniu czynników korozyjnych.
H.

Biocydy

- w zbiornikach i układach paliwowych mogą powstawać mikroorganizmy (bakterie i grzyby). Wskutek tego mogą pojawiać się osady z obumarłych organizmów, które mogą doprowadzić do zatkania się filtrów i przewodów paliwowych. Biocydy eliminują rozwój i powstawanie drobnoustrojów w oleju napędowym.

Dodatki do silników benzynowych

1.

Inhibitory utleniania

- jedną z głównych przyczyn niestabilności paliw są zachodzące w nich procesy utleniania. Takie zjawisko przyczynia się do degradacji i starzenia benzyny. Dlatego stosujemy inhibitory, które blokują zachodzenie tego typu reakcji.
3.

Środki smarne

- ze względów ekologicznych w paliwach obniża się zawartość siarki i ciężkich frakcji węglowodorowych. Brak tych związków obniża właściwości smarne paliwa co wymusza użycie dodatków smarnościowych. Tworzą cienki film na powierzchniach metalowych silnika, obniżając współczynnik tarcia.
5.

Detergenty

- paliwo oraz oleje silnikowe mogą tworzyć nagary i osady w silniku szczególnie w miejscach narażonych na wysokie temperatury. Dodatki detergentowe czyszczą silnik od wewnątrz i mają za zadanie nie dopuścić do ponownego osadzenia się ubocznych produktów spalania.
2.

Stabilizatory

- zapobiegają rozpadowi paliwa na fazę organiczną i wodną. Taki rozpad oznacza pogorszenie właściwości zapłonowych benzyny i spadek liczby oktanowej. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, stosuje się komponenty, które absorbują wodę z paliwa i zapobiegają tworzeniu się korozji, a zimą zabezpieczają przed zamarzaniem.
4.

Biocydy

- w zbiornikach i układach paliwowych mogą powstawać mikroorganizmy (bakterie i grzyby). Wskutek tego mogą pojawiać się osady z obumarłych organizmów, które mogą doprowadzić do zatkania się filtrów i przewodów paliwowych. Biocydy eliminują rozwój i powstawanie drobnoustrojów w oleju napędowym.
6.

Inhibitory korozji

- większość instalacji w układach paliwowych jest wykonana ze stali, która jest narażona na korozję. Dla tego stosuje się inhibitory, wchodzące w reakcje z powierzchnią metalu tworząc na niej barierę ochronną, przeciwdziałającą oddziaływaniu czynników korozyjnych.